آغاز کار انتشارات علمی فار در سال 1386 رقم خورد و اولین فعالیت خود را به تالیف کتاب فیزیک پیش دانشگاهی اختصاص داد که با استقبال اساتید و دانش آموزان رو به رو شد، پس از آن شیمی و گسسته پیش دانشگاهی وارد نشریات فار شدند. پس از تغییر نظام آموزشی، فعالیت این انتشارات همانند سابق ادامه داشت و کتاب های کمک درسی با رویکرد نوین آموزشی منتشر شدند. سرآمد نشریات فار، مجموعه کتاب های فار آزمون می باشند. محتوای فار آزمون به طور کلی شامل چند بخش ویژه است؛ آزمون های مویرگی، آزمون های جمع بندی فصل، آزمون های یادآوری و آزمون های جامع پایان کتاب. شما در ابتدای کتاب، با پرسش های مبحثی و کوتاهی به نام آزمون های مویرگی رو به رو خواهید شد. آزمون های جمع بندی و یادآوری در انتهای هر فصل جهت تثبیت اطلاعات در ذهن دانش آموز قرار دارند؛ آزمون های جامع پایان کتاب نیز به صورت ترکیبی از هر فصل جهت دوره تمام کتاب ارائه شده است و تمامی سوالات دارای پاسخنامه تشریحی می باشند. البته فار آزمون دارای درسنامه ای جامع و کاربردی بوده که تمامی مطالب مهم کتاب درسی را در بر می گیرد. علاوه بر فار آزمون، کتاب دیگری تحت عنوان ریاضیات جامع تجربی از این انتشارات به چاپ رسیده است. در این کتاب، تمامی مطالب سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت مبحثی گرد آوری شده، دارای درسنامه با نکات کلیدی می باشد و آزمون های هر فصل به صورت بسته 10 عددی پرسش های چهارگزینه ای قرار داده شده است. در درسنامه کتاب علاوه بر نکات، به حل نمونه سوالات تشریحی نیز پرداخته شده است. در واقع رویکرد انتشارات فار طراحی کتب کمک درسی با درسنامه جامع، تست ترکیبی و پاسخنامه ای کاملا تشریحی می باشد که بر اساس همین چشم انداز تا کنون موفق به چاپ بیش از 100 عنوان کتاب شده است.

هیچ محصولی یافت نشد.