انتشارات مهندس فتحی بر چاپ کتاب های کمک درسی و هوش و استعداد پایه های پنجم و ششم تمرکز دارد. کتاب های نشر فتحی مناسب داوطلبین شرکت در مدارس خاص می باشد و درسنامه کامل این مجموعه به یادگیری شما سرعت می بخشد. پاسخنامه تشریحی و نمونه سوالات آزمون استان های مختلف نیز در داخل کتاب قرار دارد. در حال حاضر، هشت عنوان کتاب از انتشارات فتحی روانه بازار شده است اما اخیرا از فعالیت این انتشارات، کاسته شده است.