انتشارات نانو از جمله انتشاراتی است که به تازگی وارد عرصه آموزش شده است. کتاب های زیست شناسی نظام قدیم آموزشی این انتشارات از محبوبیت بالایی برخوردار بود. در حال حاضر، انتشارات نانو در زمینه تالیف و چاپ کتاب های کمک آموزشی مقطع دوم متوسطه فعالیت می‌ کند. انتشارات نانو با 40 عنوان کتاب آموزشی در حال رقابت با سایر ناشرین می باشد. از نگاه چهل استاد، نانو زیپ و کتاب کار از جمله مهم ترین مجموعه های آموزشی نشر نانو می باشند. چهل استاد، سری آموزشی مفهومی- ترکیبی بوده که به بررسی نکات مهم کتاب درسی می‌پردازد و در واقع، درسنامه ای جامع را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد. در ابتدای هر فصل، نکات کلیدی درج شده است و سپس نمونه سوالات تالیفی قرار می گیرد. هر بخش توسط اساتید مختلفی نگاشته می شود، به همین دلیل عنوان چهل استاد برای این مجموعه آموزشی انتخاب شده است. نانو زیپ، خلاصه سری آموزشی چهل استاد بوده که برای مرور و جمع بندی مناسب می باشد. مجموعه کتاب کار نشر نانو ، فاقد درسنامه بوده و نمونه سوالات تشریحی، پاسخ کوتاه، صحیح و غلط و جای خالی را در بر می گیرد؛ به همین دلیل سبب تسلط بیشتر دانش آموزان بر کتاب درسی خواهد شد.