بنی هاشم از قدیمی ترین انتشارات آموزشی می باشد که به واسطه چاپ جزوات امتحانی، توجه و محبوبیت زیادی کسب کرده است. این انتشارات توسط آقای میر کریم بنی هاشم پایه گذاری شد. جزوات آموزشی بنی هاشم، شامل نمونه سوالات امتحانی است که منبع مناسبی جهت مرور و جمع بندی محسوب می شود. پس از تغییر نظام آموزشی، جزوات بنی هاشم نیز شکل جدیدی پیدا کردند و علاوه بر نمونه سوالات امتحانی، خلاصه ای کوتاه جهت یادآوری مطالب درسی، ضمیمه کتاب گردید. مجموعه یک تیر و دو نشان نیز از جدید ترین نشریات این انتشارات به شمار می آید. در سری یک تیر و دو نشان سعی شده که به صورت خلاصه و کاربردی به آموزش مطالب مهم کتاب درسی پرداخته شود؛ طوری که هیچ بخشی از کتاب درسی باقی نماند. در حال حاضر مجموعه یک تیر و دو نشان به صورت جیبی منتشر می شود و نمونه سوالات امتحانی نیز به این سری آموزشی اضافه شده است.