بازخورد درباره این کالا

تناسب مفهومی و قرابت معنایی جامع کنکور موضوعی نشر دریافت

0 نفر

واژه های کلیدی + ویژه کنکور + تست های سنجشی

ویژگی‌های محصول:

پدیدآورنده: هامون سبطی

موضوع: ادبیات و دستور زبان فارسی

رشته: کلیه رشته ها

پایه: دهم (دوم متوسطه), دوازدهم (دوم متوسطه), یازدهم (دوم متوسطه)

درسنامه: دارد

آماده ارسال
بازگشت
آماده ارسال
این محصول موجود و آماده ارسال می باشد.

۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان
%۱۵

موجود در انبار

آیا از قیمت راضی هستید؟ بله خیر
محصولات مشابه
%15 شیمی نهم علامه حلی
شیمی نهم علامه حلی
%15۴۰,۰۰۰ 
۳۴,۰۰۰ تومان
فصل اول: چگونه بیت ها را بخوانیم؟
بخش 1: شناخت واژه ها
1. درست خواندن واژه ها
2. توجه به کاربرد های ی
3. درنگ یا کسره؟
4. سرهم خواندن
بخش 2: شناخت جمله ها
1. حذف اجزای جمله
2. جمله نامرتب
3. فاصله افتادن بین هم پایه ها
4. پیوستگی دو مصراع
5. جا به جایی مصراع ها
6. پیوستگی بیت ها (بیت های موقوف المعانی)
7. حذف اگر
8. جمله پرسشی منفی (استفهام انکاری)
9. توجه به کاربردهای نه
10. تشخیص منادا
11. جا به جایی ضمیر پیوسته
12. ضمیر پیوسته در نقش مفعول
13. ضمیر پیوسته در نقش متمم
14. همراه شدن ضمیر -َ م
15. ی استمرار
16. مصدر کوتاه (مرخم)
17. را ی حرف اضافه
18. را ی جانشین کسره (فک اضافه)
19. دو حرف اضافه
بخش 3: واژه های کلیدی
1. اگر
2. کجا
3. چون
4. چه
5. که
6. و
7. به
8. از: به خاطر
9. به جای: در حق
10. بر = پیش = نزد = نزدیک: از نظر
11. از آن = بدان: به این دلیل، به خاطر این
12- یکی = یک
13. شاید: شایسته است
14. شدن: رفتن
15. دانستن: توانستن
16. ساختن: نواختن
17. ساختن: قصد و آهنگ کردن
18. ساختن: مدارا کردن، کنار آمدن
19. گرفتن: باز خواست کردن
20. گرفتن = در گرفتن: اثر کردن
21. گرفتن = در گرفتن: شعله ور شدن، آتش انداختن
22. نمودن: نشان دادن، به نظر رسیدن
23. گشتن: دگرگون شدن، تبدیل شدن
24. گشتن: روی گردان شدن، دور شدن
25. ماندن: گذاشتن
26. راست = یقین = حقیقت: به راستی، یقینا، حقیقتا
27. سبک: تند و سریع
28. خوب: زیبا
29. مرغ: پرنده
فصل دوم: چگونه بیت ها را معنا کنیم؟
بخش 1: مفهوم های رایج در ادبیات غنایی عاشقانه
1. زندگی واقعی در عاشق بودن است.
2. تنها حقیقت جهان، عشق است.
3. دلی که عاشق نباشد، دل نیست
4. مستی عشق
5. جاودانگی
6. شوق و اشتیاق عاشق حتی با رسیدن به معشوق کم نمی شود.
7. رهایی ناپذیری عشق
8. اسیر عشق در پی رهایی نیست
9. حال عاشق را تنها عاشق می فهمد و بس
10. عشق آموختنی نیست.
11. عشق بیان کردنی نیست.
12. عشق پنهان کردنی نیست.
13. عشق و رسوایی
14. در پیری عاشق شدن
15. نصیحت ناپذیری عاشق
16. جمع نشدن عشق و آسودگی
17. بی خوابی عاشق
18. جمع نشدن عشق و پرهیزگاری
19. جمع نشدن عشق و شکیبایی
20. لزوم تحمل سختی ها در راه عشق
21. عاشق شدن کار هر کسی نیست!
22. شیرینی وصال، تلخی فراق را از میان می برد.
23. امیدواری و استقامت عاشق در راه عشق
24. وفاداری عاشق و بی وفایی معشوق
25. عاشق در پی خواسته های خود نیست.
26. عاشق تسلیم معشوق است.
27. هر چه از دوست می رسد نیکوست.
28. دشنام دوستی!
29. خوش داشتن بیداد یار
30. غم پرستی
31. پاکبازی
32. جان فشانی
33. عیب پوشی عاشقانه
34. آن
35. روی زیبا نیازی به آرایش و پیرایه ندارد.
36. یگانگی معشوق
37. کسی از عشق یار در امان نیست.
38. بسیاری عاشقان یار
39. عشق دورادور
40. دیدن روی زیبا عیب نیست.
41. زبان نگاه
42. محو یار شدن
43. رمیدن عاشق
44. تاثیر اه
45. روییدن گل از مزار عاشق
46. بنفشه غمگین
47. نرگس بیمار
48. اغراق در گریستن
49. غبار و توتیا
50. تشبیه گیسوی یار به زنجیر
51. تشبیه ابروی یار به محراب
بخش 2: مفهوم های رایج در ادبیات غنایی عارفانه
1. توجه به دل
2. دل پاک
3. خدا در کنار ماست.
4. وجود خدا آشکار است.
5. جلوه خدا در پدیده ها
6. همه چیز را زیبا دیدن
7. عامل همه کارهای ما خداست
8. وحدت وجود
9. اختیار عارف در دست خداست.
10. از عشق زمینی به عشق آسمانی رسیدن
11. از زیبایی انسان به زیبایی خدا رسیدن
12. عشق مایه کمال وجود انسان است.
13. عشق در سرشت انسان است.
14. عشق امانت الهی است.
15. عشق مایه آفرینش انسان شد.
16. ازلی بودن عشق
17. رانده شدن انسان از نزد خدا و میل به بازگشت
18. ابدی بودن عشق
19. تقابل عشق و عقل
20. تقابل تشرع و عرفان
21. ارزش دل شکسته
22. دوری از زهد ریایی
23. همه مست اند، فقط تظاهر به هشیاری می کنند!
24. وارستگی
25. برای رسیدن به حقیقت باید از دنیا برید.
26. در دل عارف فقط عشق خداست.
27. خود را هیچ انگاشتن
28. فناء فی الله
29. تو خود حجاب خودی
30. از خود بی خود شدن و رازداری عارفانه
31. بی توجهی به بهشت
32. نه دنیا نه آخرت، فقط خدا
33. دولت فقر
34. نیاز به راهنما
35. کوشش بیهوده به از خفتگی
36. خوش باشی
37. دم غنیمت شماری
38. توجه به بی اعتباری وجود انسان
39. تاثیر مثبت موسیقی و هنر بر روح انسان
40. دلبستگی به زادگاه (ایران)
41. ناسازگاری روزگار با اهل هنر و دانش
42. چیرگی نابخردان
43. مردم گریزی
44. به سامان کردن اوضاع
45. همت کردن برای هدف های بزرگ
بخش 3: مفهوم های رایج در ادبیات تعلیمی
1. آشتی جویی و مدارا
2. بدی را با خوبی پاسخ دادن
3. لطف و خشم، هر یک به جای خود
4. با بدان بد بودن
5. ستایش دادگری و نکوهش بیدادگری
6. ستم ستیزی
7. از خود گذشتگی و ایثار
8. ترجیح دیگران بر خود (غم خواری مردم)
9. درویش نوازی و دست گیری دوستان
10. در نکوهش زراندوزی و خست
11. کار را به کاردان سپردن
12. دور اندیشی و آینده نگری
13. در نومیدی بسی امید است.
14. راست گویی و دفاع از حقیقت
15. قناعت و خرسندی
16. پرهیز از فزون خواهی
17. مناعت و بلند طبعی (عزت نفس)
18. از بازوی خود، نان خوردن
19. تن ندادن به زندگی ذلت بار
20. فروتنی
21. انتقادپذیری
22. پرهیز از ظاهرسازی
23. اصل و نسب اهمیت ندارد.
24. اصالت ذات
25. دوری از همنشین بد
26. ناپایداری دنیا
27. از دست رفتن قدرت دنیایی
28. توجه به گذر سریع عمر
29. حسرت بر جوانی از دست رفته
30. پشیمانی از تلف کردن عمر
31. غنیمت شمردن دوران جوانی
32. بر جا گذاشتن نام نیک
33. آخرت اندیشی
34. شهیدان زنده اند!
35. اندیشیده سخن گفتن
36. کم گویی و گزیده گویی
37. سود و زیان زبان
38. سفارش به خاموشی
39. راز دل را بر زبان نیاوردن
40. غیبت نکردن
41. افشاگری زبان
42. از کوزه همان برون تراود که در اوست.
43. توجه به نشانه های خدا در جهان آفرینش
44. ناگشودنی بودن رازهای هستی
45. توصیف ناپذیری خدا
46. روزی رسانی خدا و تلاش برای روزی به دست آوردن
47. عیب پوشی خدا
48. همه کم و زیاد شدن ها به دست خداست.
49. سر رشته همه کارها به دست خداست.
50. جبرگرایی
51. از مرگ گریزی نیست.
52. از ماست که بر ماست.
53. دوری از خواهش های نفسانی
54. روح مهم تر است از جسم.
55. برتری سیرت بر صورت
56. همه موجودات، خدا را می ستایند.
57. دوری از تعصب های بی جا
58. امید به بخشایش خدا
تست های سنجشی
پاسخ تست های سنجشی

اطلاعات محصول تناسب مفهومی و قرابت معنایی جامع کنکور موضوعی نشر دریافت

 • آزمون تشریحی فصل / درس

 • آزمون تستی فصل/درس

 • تعداد صفحه

  381

 • سال انتشار

 • وزن

  580 گرم

 • ارزش خرید در برابر قیمت:
 • نوآوری و جذابیت مطالب:
 • کیفیت کاغذ و چاپ:
 • کیفیت محتوای کتاب:
 • همخوانی با برنامه کتاب درسی:
شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن نظر جدید